fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://polkanapustyni.pl/
 
 
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator – właściciel strony internetowej https://polkanapustyni.pl/
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://polkanapustyni.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c) prawo do przenoszenia danych;
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  b) Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.
§ 3
Pliki cookies i inne technologie
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Zmiana ustawień w zakresie stosowania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
  a) przeglądarka Internet Explorer
  b) przeglądarka Microsoft EDGE
  c) przeglądarka Chrome
  d) przeglądarka Mozilla Firefox
  e) przeglądarka Opera
  f) przeglądarka Safari
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
  a) kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony
  Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  b) komentarze Disqus
  – System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem danych osobowych Użytkownika.
  – Korzystanie z systemu Disqus odbywa się na podstawie akceptacji przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
  – Dodając komentarz na Stronie, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza.
  – Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
  – Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
  – Użytkownik w każdej chwili może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może realizować te uprawnienia bezpośrednio w ramach swojego konta w systemie Disqus.
  c) kontakt e-mail
  – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
  – Wiadomość może zawierać inne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne.
  – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
  – Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu.
  – Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
§ 4
Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.