fbpx
Religia

Muzułmańskie FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat islamu

Intryguje Cię islam, a może trochę się go boisz? Bez obaw – jestem po to, by rozwiać Twoje wątpliwości. Lata temu sama zdecydowałam się zostać muzułmanką, a nie zrobiłabym tego, gdybym nie była w pełni przekonana do tej religii. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce mamy niewiele styczności z muzułmanami, a docierające z mediów informacje budzą grozę. Muzułmanów jest jednak około 1,8 miliarda i gdyby wszyscy byli złymi ludźmi, a ta religia nakłaniałaby do wszystkiego, co najgorsze, naszego świata by już zapewne nie było.

Jeśli tu jesteś, wierzę, że masz w sobie na tyle otwartości, by zrozumieć, że islam jest dla jego wyznawców czymś zupełnie innym, niż dla przeciwników. Jako muzułmanka nie wyrywam fraz z kontekstu i interpretuję poszczególne kwestie zależnie od całościowego przesłania islamu i kontekstu, w jakim były objawiane. Poniżej odpowiadam na pytania na temat islamu, z którymi spotykam się najczęściej. Nie musisz mi wierzyć na słowo, dlatego w wielu przypadkach swoje słowa popieram cytatami z tłumaczenia Koranu.

Gubisz się w muzułmańskiej terminologii? Zapoznaj się ze słowniczkiem terminów związanych z islamem

W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanie wierzą w Boga, tego samego, w którego wierzą chrześcijanie i żydzi. Po arabsku Bóg to Allah i takie określenie jest najczęściej używane, stosują je także arabskojęzyczni chrześcijanie.

Czy muzułmanie wierzą w Trójcę Świętą?

Nie, islam jest religią ściśle monoteistyczną, w której największym grzechem jest dodawanie Bogu współtowarzyszy.

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy,
podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy.
A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny.

Koran 4:48 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czy Mahomet jest Bogiem?

Nie, Mahomet (pokój z Nim) jest prorokiem islamu, człowiekiem, za którego pośrednictwem Bóg zesłał Koran.

Czy muzułmanie wierzą w Jezusa?

Tak, dla muzułmanów Jezus jest takim samym prorokiem, jak Mahomet, nie wierzymy jednak, że był synem Boga. Co więcej, darzymy Jezusa tak dużym szacunkiem, że każdorazowo po Jego imieniu dodajemy frazę „pokój z Nim”, a osoba, która to usłyszy, powinna również odpowiedzieć „pokój z Nim”. Historia Proroka Jezusa w islamie przedstawia się jednak nieco inaczej – nie wierzymy w Jego śmierć na krzyżu, a w to, że wstąpił do nieba i powróci na ziemię.

Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga i Jego Słowem, które złożył Marii i Duchem, pochodzącym od Niego.
Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!”
Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg – Allah – to tylko jeden Bóg!
On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!

Koran 4:171 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czy muzułmanie wierzą w niepokalane poczęcie?

Tak, a Maryi poświęcona jest cała sura (rozdział) w Koranie.

Ona powiedziała:
Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?”
On powiedział:
„Tak będzie! Powiedział twój Pan:
To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas.
To jest sprawa zdecydowana!”
I poczęła goi oddaliła się z nim w dalekie miejsce.

Koran 19:20-22 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czy muzułmanie mają obowiązek nawracania innowierców?

Muzułmanie mają obowiązek właściwego świadczenia o swojej religii, zarówno słowami, jak i czynami. Nie mamy jednak w żadnym razie obowiązku nakłaniania kogokolwiek do naszej religii czy przekonywania. Wierzymy, że odpowiadamy tylko za samych siebie i nikogo innego.

Ja nie czczę tego, co wy czcicie, ani wy nie jesteście czcicielami tego, Co ja czczę.
Ja nie jestem czcicielem tego, co wy czcicie, ani wy nie jesteście czcicielami tego, co ja czczę.
Wy macie waszą religię, a ja mam moją religię.

Koran 109:2-6

Czy muzułmanie mogą się przyjaźnić z chrześcijanami?

Jak najbardziej. Wszelkie fragmenty Koranu mówiące o tym, żeby nie przyjaźnić się z chrześcijanami, należy odczytywać w kontekście wojen i zawierania sojuszów. O przyjaźni świadczy z kolei ten fragment:

I z pewnością się przekonasz, że najbliżsi, przez swoją przyjaźń, tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią: „My jesteśmy chrześcijanami!”
Koran: 5:82 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czym jest dżihad?

Słowo dżihad oznacza po arabsku zmagania, walkę – nie chodzi tu jednak o walkę przeciwko ludziom wyznającym inne religie. Dżihad ma przede wszystkim wymiar duchowy i dąży do samodoskonalenia w przestrzeganiu zasad religijnych. Walka zbrojna dopuszczalna jest w islamie jedynie jako forma obrony.

Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami.
Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!
I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich skąd oni was wypędzili (…)
Ale jeśli oni się powstrzymają… Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga.
A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!

Koran 2:190-193

Czy to prawda, że Allah nie widzi w nocy lub w weekendy i wtedy można grzeszyć?

Nie, to tylko prześmiewcze usprawiedliwienia. Wierzymy, że Bóg widzi wszystko, zawsze i wszędzie.

On zna to, co jest na lądzie i na morzu.
I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział.

Koran 6:59 (tłumaczenie J. Bielawski)

Panie nasz!
Zaprawdę, Ty wiesz, co my ukrywamy i co czynimy jawnie.
I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi, ani w niebie.

Koran 14:38 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czy muzułmanie mogą kłamać? Czym jest takija?

Nie, kłamstwo jest w islamie grzechem i jedną z oznak hipokryzji. Takija (zapisywana także jako taqiyyah) to przyzwolenie na zaparcie się religii lub stwierdzenie czegoś sprzecznego z religią i własnymi wierzeniami w ekstremalnej sytuacji, np. w przypadku zagrożenia życia. Takija jest dozwolona tylko wtedy, gdy nie ma absolutnie żadnego innego rozwiązania i w żadnym razie nie może być stosowana jako usprawiedliwienie kłamstw. Pełne wyjaśnienie kwestii takija w serwisie islamqa.

Ten, kto nie wierzy w Boga, choć przedtem w Niego wierzył
z wyjątkiem tego, kto został zmuszony, lecz serce jego jest spokojne w wierze –
ten, kto otworzył swą pierś na niewiarę
nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna!

Koran 16:106

Czy wszyscy muzułmanie to Arabowie?

Nie, mniej niż 15% wszystkich muzułmanów stanowią Arabowie. Najwięcej muzułmanów zamieszkuje Azję Południowo-Wschodnią. Źródło: Learning Religions

Czy muzułmanin musi znać język arabski?

Muzułmanin nie musi posługiwać się arabskim na co dzień. Obowiązkowe jest jednak modlenie się w tym języku, dlatego konieczne jest zapamiętanie kilku sur (rozdziałów) Koranu. Sam Koran także istnieje jedynie po arabsku i tylko w tym języku można go czytać. Wszystko inne to tłumaczenia/interpretacje znaczenia Koranu. Z tego powodu sporo muzułmanów stara się uczyć arabskiego.

W jaki sposób muzułmanie praktykują swoją religię?

Islam opiera się na pięciu filarach wyznaczających praktyki religijne muzułmanów:
1. Wyznanie wiary
2. Modlitwa – odprawiana 5x dziennie w kierunku Kaaby w Mekce.
3. Jałmużna – oddawanie określonej części swojego majątku biednym.
4. Post – w 9 miesiącu kalendarza islamskiego dorośli, zdrowi muzułmanie mają obowiązek powstrzymywać się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca.
5. Pielgrzymka do Mekki – każdy muzułmanin, którego na to stać, przynajmniej raz w życiu powinien odbyć pielgrzymkę do Mekki

Oni są wiernymi, którzy, jeśli damy im władzę na ziemi, będą bez wątpienia wykonywać modlitwę zgodnie z jej warunkami, płacić zakat (obowiązkowe datki na dobroczynność), a także nakazywać i głosić to, co jest słuszne i dobre, a zabraniać zła i starać się mu zapobiec.
Koran 22:41 (tłumaczenie Ali Unal)

Na czym polega i jak wygląda pielgrzymka do Mekki przeczytasz tutaj

Dlaczego muzułmanie nie jedzą wieprzowiny?

W tym temacie pojawia się wiele wyjaśnień dotyczących kwestii zdrowotnych i „czystości”. Dla muzułmanów najważniejsze jest jednak podążanie za nakazami i zakazami religijnymi, bez ich negowania. Zakaz jedzenia wieprzowiny wynika wprost z Koranu, jest zatem uznawany za zakaz pochodzący od Boga. Obejmuje to także wszelkie produkty zawierające żelatynę wieprzową. Jedzenie wieprzowiny dopuszczalne jest tylko, gdy zostaniemy do tego zmuszeni lub jest to jedyne dostępne pożywienie.

On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego,
i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu.

Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu.
Zaprawdę; Bóg jest przebaczający, litościwy!

Koran 2:173 (tłumaczenie J. Bielawski)

Czy muzułmanie mogą pić alkohol?

Nie, alkohol jest w islamie zabroniony, co wynika z poniższego fragmentu Koranu:

Będą ciebie pytać o wino i grę majsir. Powiedz:
„W nich jest wielki grzech i pewne korzyści dla ludzi;
lecz grzech jest większy aniżeli korzyść z nich.”

Koran 2:219 (tłumaczenie J. Bielawski)

Dodatkowo zakaz nie dotyczy jedynie spożywania alkoholu, ale także jego produkcji, serwowania, sprzedaży, transportu i kupowania. (Źródło: Abu Dawood 3674). Zabronione jest także przebywanie w towarzystwie osób, które w danym momencie piją alkohol czy siedzenie przy stole, gdzie jest on serwowany.

Czy muzułmanie mogą palić papierosy?

Nie. W islamie zabronione jest wszystko, co szkodliwe dla naszego ciała, także papierosy.

Czy w islamie istnieje spowiedź?

Nie, w islamie nie ma ani spowiedzi ani żadnych pośredników pomiędzy nami a Bogiem. Modlimy się bezpośrednio do Boga i to Jego samodzielnie prosimy o przebaczenie.

Czy muzułmanki muszą się zakrywać?

Zgodnie z zasadami religijnymi muzułmanki mają obowiązek zakrywać ciało i włosy. Zdania uczonych w kwestii zakrywania twarzy i dłoni są podzielone – część uznaje to za obowiązek.

Czy muzułmanki muszą ubierać się na czarno?

Strój muzułmanki powinien być luźny i nieprześwitujący. Kolor jest kwestią kulturową – w Zatoce Perskiej dominuje czerń, ale w Indonezji czy w Saharze Zachodniej spotkamy się z najróżniejszymi kolorami.

Dlaczego muzułmanki noszą hidżab? Przeczytaj wypowiedzi kilkunastu wyznawczyń islamu. A może interesuje Cię perspektywa kobiet, które nie zakrywają ciała, mimo że są praktykujące?

Czy muzułmanin może się związać z nie-muzułmanką?

Tak, muzułmanin może poślubić praktykującą chrześcijankę lub żydówkę. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, żonie przysługują takie same prawa bez względu na wyznawaną religię.

Czy muzułmanka może poślubić nie-muzułmanina?

Nie, z religijnego punktu widzenia muzułmanka może wyjść za mąż tylko i wyłącznie za mężczyznę wyznającego islam.

Jakie święta obchodzą muzułmanie?

W islamie obchodzimy dwa święta – Eid Al-Fitr na zakończenie Ramadanu i Eid Al-Adha, święto ofiarowania. Każdego roku wypadają one innego dnia ze względu na obowiązujący w islamie kalendarz księżycowy.

Czy muzułmanie nie jedzą przez cały Ramadan?

W czasie Ramadanu obowiązuje zakaz jedzenia, picia i stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca. Bezpośrednio po zachodzie słońca spożywany jest iftar, posiłek na przerwanie postu. Dzieci i osoby, które mają zakaz poszczenia od lekarza, są z tego obowiązku zwolnione. Każda dorosła osoba, która nie pości, musi za każdy dzień nakarmić jedną potrzebującą osobę.

Czy muzułmanie mogą robić tatuaże?

Nie, tatuaże są zabronione w islamie (Sahih al-Bukhari 5937). Jeżeli ktoś miał tatuaż zrobiony przed przejściem na islam, nie jest to grzech i nie ma potrzeby, by go usuwać.