fbpx
Religia

Słownik podstawowych pojęć muzułmańskich

Interesujesz się islamem, masz znajomych muzułmanów i czytasz książki na ten temat? Założę się, że natknąłeś się na słowa, których znaczenie było Ci nieznane. Poniżej znajdziesz alfabetyczny słownik podstawowych pojęć związanych z islamem.

Abu – ojciec
Ajat – werset Koranu
Al Fatiha – sura (rozdział) otwierająca Koranu, część modlitwy
Alejhi ła salam (AS) – pokój z nim
Alhamdulillah – Bogu niech będą dzięki
Allah – Bóg Jedyny
Allahu Akbar – Bóg jest wielki
Allahu Alam – Bóg wie najlepiej
Asr – trzecia modlitwa w ciągu dnia
Assalamu aleikum / salam aleikum – pokój z Tobą, muzułmańskie powitanie
Astaghfirullah – niech Bóg wybaczy, broń Boże
Audhu Billah – szukam schronienia u Boga
Awrah (Aura) – określone części ciała kobiety i mężczyzny, które nie powinny być widoczne publicznie

Dlaczego kobiety decydują się zasłaniać ciało?
Przeczytaj historie 25 muzułmanek


Azan – wezwanie do modlitwy
Baraka – błogosławieństwo
Bidah – innowacja w religii, coś co nie istniało w czasie życia Proroka (PzN) i zostało dodane później
Bin – syn
Bint – córka
Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem – w imię Boga Miłosiernego, Litościwego
Dawah (Dała) – szerzenie wiedzy o islamie
Deen (Din) – religia
Dhikr / Zikr – wspominanie Boga
Dhuhr / Zhuhr – druga modlitwa w ciągu dnia
Dua – suplikacja, krótka modlitwa w formie prośby do Boga
Dunya (Dunia) – życie doczesne
Dżihad – walka (przede wszystkim duchowa), zmaganie się na drodze Boga
Eid / Id – święto muzułmańskie
Eid al Fitr – święto kończące Ramadanu
Eid al Adha – święto ofiarowania
Eid Mubarak – Błogosławionych świąt
Fajr (Fadżr)– modlitwa poranna
Fard – obowiązek
Fatwa – interpretacja, opinia wydana przez muzułmańskiego uczonego
Ghusl – rytualna kąpiel
Hadis – tradycja Proroka (PzN), przekazy dotyczące czynów i słów Proroka Hadżdż – pielgrzymka do Mekki

Jeśli ciekawi Cię czym konkretnie jest hadżdż, obszerne wyjaśnienie znajdziesz tutaj. Jeżeli interesuje Cię praktyka, przeczytaj o tym, jak wyglądała moja pielgrzymka do Mekki

Halal – coś dozwolonego w islamie
Haram – coś zakazanego w islamie, może też oznaczać coś strzeżonego, stąd nazwy meczetów al-haram
Hidżab – koncept szeroko pojętej skromności w islamie uwzględniającej ubiór, sposób zachowania i wysławiania się, a także nazwa nakrycia głowy muzułmanek
Ibn – syn
Iftar – posiłek spożywany po zakończeniu całodziennego postu
Imam – dosłownie „przywódca”, oznacza osobę prowadzącą modlitwę
Iman – wiara
Insz Allah – jeśli taka jest wola Boga, jak Bóg da
Isa – Jezus
Islam – dosłownie „poddanie się” Bogu
Isha (Isza)– ostatnia z pięciu obowiązkowych modlitw
Jahannam (Dżehenna) – piekło
Jannah (Dżenna) – raj
Jazak Allahu Khayran – podziękowanie: niech Bóg wynagrodzi Ci dobroć
Jummah (Dżumma) – piątek. Określenie używane na modlitwę piątkoąa wraz z kazaniem (khutba) wygłaszanym przez imama
Kaaba – znajdujące się na terenie meczetu Al-Haram w Mekce, najświętsze miejsce islamu
Khutba – kazanie
La illaha il Allah – nie ma boga poza Bogiem Jedynym
Lajlat al-kadr – Noc Przeznaczenia, jedna z nocy Ramadanu w którą zostały objawione pierwsze wersety Koranu
Madrasa – szkoła
Maghrib – czwarta z pięciu modlitw, odmawiana bezpośrednio po zachodnie słońca
Mahr – podarunek ślubny od męża dla żony
Mahram – opiekun, osoba spokrewniona z którą nie można zawrzeć związku małżeńskiego lub żona/mąż
Masjid (Masdżid) – meczet
Masz Allah – fraza używana do wyrażenia radości, czy pochwały czegoś lub kogoś
Minaret – wieża meczetu z której muezzin nawołuje do modlitwy
Mubarak – błogosławieństwo, błogosławiony. Używane przy składaniu życzeń
Muezzin – osoba nawołująca do modlitwy

Posłuchaj jak brzmi muzułmańskie wezwanie do modlitwy

Mufti – muzułmański prawnik i teolog wydający fatwy
Mustahab – czyn zalecany, ale nie obowiązkowy
Nikah – małżeństwo, ślub
Rakat – cześć składowa modlitwy
Ramadan – dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego, w którym odprawia się obowiązkowy post, a także miesiąc w którym objawione zostały pierwsze wersety Koranu
Ramadan Mubarak – życzenia błogosławionego Ramadanu
Sabr – cierpliwość
Sadaka – akt dobroczynności
Sahaba – towarzysze Proroka
Salaf – pierwsi muzułmanie żyjący w czasach Proroka i tuż po Nim
Salam – pokój
Salat – modlitwa
Sallallahu alayhi wa sallam (SAWS) – pokój i błogosławieństwo Boga niech będą z Nim
Subhan Allah – chwała Bogu
Subhana wa ta’ala (SWT) – cześć i chwała Bogu, dodawane po słowie Allah
Suhur – posiłek przed rozpoczęciem postu
Sunna – tradycja Proroka bazująca na hadisach
Sura – rozdział w Koranie
Szahada – muzułmańskie wyznanie wiary
Szariat – muzułmańskie prawo religijne
Szirk – politeizm, dodawanie Bogu współtowarzyszy – największy grzech islamu
Takbir – recytacja „Allahu akbar”
Takija – kłamstwo na temat wiary w obawie przed śmiercią lub prześladowaniami
Talak – rozwód
Tawhid (tałhid) – jedność Boga
Tarawih (tarałih) – nieobowiązkowa modlitwa nocna podczas Ramadanu
Tasbih – rodzaj modlitwy, polegający na powtarzaniu określonych zwrotów określoną liczbę razy, a także nazwa muzułmańskiego różańca
Umm – matka
Umma – społeczność muzułmańska
Umra – pielgrzymka mniejsza do Mekki, nieobowiązkowa, dodatkowa, odbywana w dowolnym momencie
Wali (łali) – opiekun
Wudu (łudu) – rytualne oczyszczenie przed modlitwą
Zakat – jałmużna
Zam-Zam – woda, która ma swoje źródło w Mekce
Zina – cudzołóstwo

O znaczeniu i sposobie użycia najpopularniejszych muzułmańskich zwrotów przeczytasz tutaj