fbpx
Tunezja

Zwierzęta domowe w Tunezji

Gdy jestem w Afryce Północnej, serce zawsze mi krwawi na widok zwierzaków. Bezdomne, głodne, chore i zaniedbane. To tragiczny obrazek, który jest częścią rzeczywistości niemal wszystkich miast tamtego regionu. Nadal los kotów jest znacznie lepszy, od losu psów, które ze względu na uwarunkowania kulturowe nie należą do popularnych zwierząt domowych. Niekiedy można spotkać się z grupami psów, które z głodu mogą stwarzać zagrożenie, przez co są odstrzeliwane przez policję – dokładnie tak dzieje się nie tylko w Tunezji, ale też, chociażby w Maroku. Koty często bywają dokarmiane tak przez mieszkańców budynków, niedaleko których żyją, jak i przez sprzedawców ze sklepów mięsnych czy na targach rybnych.

Czy Tunezyjczycy nie lubią psów?

Według islamu psy są zwierzętami nieczystymi i nie powinno się ich trzymać w domu. Mogą być natomiast wykorzystywane np. w celach obronnych, do pilnowania domu itp. Zgodnie z muzułmańską tradycją anioły nie wchodzą do domu, w którym znajdują się psy. O psach z perspektywy ściśle religijnej można przeczytać tutaj.

Nie oznacza to, że jakakolwiek przemoc wobec psów jest dopuszczalna – wręcz przeciwnie. Jako muzułmanie mamy obowiązek troszczyć się o wszystkie istoty i wyrządzenie krzywdy zwierzęciu jest równie złe, jak wyrządzenie krzywdy innemu człowiekowi.

Tunezyjczycy to w znaczącej większości muzułmanie – bardziej lub mniej praktykujący. Wierzenia muzułmańskie w krajach, w których dominującą religią jest islam, bardzo często stają się częścią lokalnych tradycji. Dlatego też nawet osoby, które nie są religijne, często podążają za niektórymi zasadami, bo jest to najzwyczajniej częścią ich wychowania i przekonań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie oznacza to, że Tunezyjczycy, czy ogólnie muzułmanie, nie lubią psów, po prostu nie są one w tym kręgu kulturowym traktowane jako zwierzę domowe pierwszego wyboru.

Sterylizacja kotów i psów w Tunezji

W Tunezji brak jest dostatecznie szeroko zakrojonych akcji regulujących rozmnażanie się kotów i psów. Zabiegi sterylizacji i kastracji są stosunkowo drogie, w porównaniu do tamtejszych zarobków, stąd nie jest odpowiednio finansowane z funduszy publicznych.

Zarówno sterylizacji, jak i kastracji można dokonać w klinikach weterynaryjnych, choć ważne jest zwracanie uwagi na kwalifikacje zatrudnionych lekarzy i warunki tam panujące.

Korzystaliśmy z usług Anivet clinique vétérinaire i zawsze byliśmy zadowoleni. Również ta klinika udzielała nam pełnego wsparcia w procesie wyrabiania pozwolenia na przewóz kota z Tunezji do Europy.

Schroniska i pomoc dla zwierząt w Tunezji

W Tunezji funkcjonują nieliczne schroniska dla zwierząt i panujące w nich warunki są koszmarne, ze względu na brak funduszy. Istnieją także inicjatywy niosące pomoc potrzebującym zwierzętom, a nawet organizujące ich adopcję do Europy. Tymczasowego schronienia zwierzakom bardzo często udzielają ludzie dobrej woli, którzy działają jako wolontariusze.

Zdarzało mi się współpracować z Mission Pawssible Animal Rescue i jest to organizacja, do której wsparcia zawsze zachęcam, bo wiem, że robią wiele dobrego. W kraju takim, jak Tunezja, przede wszystkim zwierzęta z niepełnosprawnościami mają problem z otrzymaniem właściwej opieki i znalezieniem kochającego domu, a Mission Pawssible z zebranych funduszy opłaca ich przewóz przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej.