fbpx
Kościoły w Tunezji
Kraje muzułmańskie,  Tunezja

Czy w Tunezji są kościoły?

Tunezja to kraj, w którym dominującą religią jest islam. Jakkolwiek od dawna Tunezja zmierza w stronę oddzielania religii od polityki, jest to jednak mozolna droga usłana wieloma przeszkodami i napotykająca sprzeciwy ze strony bardziej konserwatywnych grup.

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że niemal wszyscy Tunezyjczycy identyfikują się jako muzułmanie. Oficjalne dane wskazują, że islam jest religią 99,5% tamtejszego społeczeństwa. Jak w takim razie swoją religię praktykując inne grupy wyznaniowe? Czy w Tunezji są kościoły?

Kościoły w Tunezji

Chrześcijanie w Tunezji

Chrześcijaństwo pojawiło się w Tunezji, gdy tereny te należały do Cesarstwa Rzymskiego. Jednak wraz z nastaniem islamu populacja chrześcijan uległa stopniowemu zmniejszaniu.

Dziś chrześcijanie stanowią mniej niż 1% ogółu, czy oznacza to jednak, że w Tunezji nie znajdziemy świątyń wyznań innych, niż islam? Musimy pamiętać, że Tunezja, jeszcze nie tak dawno, była kolonią francuską. Tym samym na jej terenie żyło wielu europejskich chrześcijan, przede wszystkim pochodzących z Francji, Włoch i Malty. Wznieśli oni kościoły, aby móc praktykować swoją religię.

Zgodnie z The International Religious Freedom Report w Tunezji żyje obecnie około 50 tysięcy chrześcijan. Zależnie od źródła, liczba katolików waha się między 20, a 30 tysięcy, jednak jedynie ok. 500 osób jest praktykujących. Wśród wyznawców chrześcijaństwa znajdziemy tak Francuzów, Włochów, jak i Arabów czy Amazigh (Berberów), chociaż dwie ostatnie grupy stanowią zdecydowaną mniejszość.

Kościoły w Tunezji

Wraz z odzyskaniem przez Tunezję niepodległości w 1956 roku większość europejskich osiedleńców opuściła kraj. Tym samym zmniejszyła się liczba wiernych, którzy uczęszczaliby do kościołów i dbali o ich utrzymanie.

W 1964 roku w tunezyjskim Journal officiel de la République tunisienne ukazała się informacja o zawarciu umowy modus vivendi z Watykanem. Na jej mocy 107 obiektów sakralnych zostało nieodpłatnie przekazanych państwu tunezyjskiemu. W ramach porozumienia ustalono również, że Katedra św. Wincentego à Paulo w Tunisie, kościół św. Joanny d’Arc w Tunisie, kościół św. Augustyna i Św. Fidela w La Goulette, kościół w Grombalii i kościół św. Feliksa w Sousse „będą wykorzystywane wyłącznie do celów pożytku publicznego zgodnych z ich poprzednim przeznaczeniem”. Pełna lista kościołów wymienionych w modus vivendi dostępna jest tutaj.

Ze względu na niewielką liczbę praktykujących chrześcijan, budynki części kościołów zostały przekształcone na biblioteki, muzea, czy centra kultury. Obecnie msze odbywają się w poniższych kościołach:

Katedra św. Wincentego à Paulo w Tunisie

Kościół św. Joanny d’Arc w Tunisie

Kościół św. Augustyna i Św. Fidela w La Goulette

Kościół św. Cypriana w La Marsa

Kościół św. Feliksa w Sousse

Kościół Notre-Dame w Bizerte